A mavaghe.hu archív weboldalát látja. Az új weboldal eléréséhez kattintson ide!

Üdvözöljük a MÁVAG Horgász Egyesület honlapján!

 • P1070495
 • P1070505
 • P1010097
 • P1010096
 • estefele
 • P1010101
 • csukatanya
 • P1010318
 • P1080596
 • P1040296
 • naplemente
 • P1010470
 • P1010469

Egyesületünk a ráckevei Duna-ág partján, Dömsöd községben található. 1947-es alapítás óta rengeteg horgásznak nyújtott pihenési és kikapcsolódási lehetőséget. A horgásztanyáról néhány perces sétával megközelíthető a ráckevei Duna-ág mellett a dömsödi övcsatorna, XXX-as csatorna, Somlyó-csatorna és több kisebb tó. Az ide látogató horgászok, természetjárók kedvelt kis gyöngyszeme.

Reméljük, hogy e honlap felkeltette érdeklődését, és személyesen is vendégül láthatjuk Önt és kedves családját, barátait.

 • Főoldal

MOHOSZ Közlemény

Kedves Horgásztársak!

A MOHOSZ az alábbi közleményt adta ki.

MOHOSZ Közlemény

2016

Az Egyesület 2016. évi  

 T Á J É K O Z T A T Ó J A

 

Tisztelt HORGÁSZTÁRSUNK!

 

Kérjük, hogy tájékoztatónkat szíveskedjen figyelmesen elolvasni, mert fontos információkat, tudnivalókat tartalmaz, melyet az év folyamán hasznosítani tud és az Ön érdekét szolgálja!  

Kérjük, ha az egyesület vezetőségét személyesen vagy írásban felkeresi, a regisztrációs számát ne felejtse el tudatni, mert ez az Ön azonosítását jelentősen leegyszerűsíti.         

 A 2015. évben váltott állami horgászjegy, RDHSZ területi engedély, fogási napló érvényessége 2016. január 31-ig tart!                                                                                            

  1/ Ügyintézés                                                                                                                                                               

Személyes ügyintézés: 2016.február 1-től Budapest XIX. ker. Kispesti Piac főépület I. emeleti Horgászengedély Centrumban történik munkanapokon: 9 – 17 óráig, szombaton 8- 12 óráig.

2015.február 06-tól Dömsödi Horgásztanyán, Mészáros Mária gondnoknőnél szombatonként 10-12 –ig. Március 26-tól

HÉTFŐ kivételével naponta 10-14 óra között vagy egyeztetés alapján telefon: 06-30-421-9087 

Cím: 2344 Dömsöd, Felsődunapart 12.

 FIGYELEM ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Lehetőség van személyesen bankkártyás fizetésre is Kispesten a Horgászengedély Centrumban, valamint OTTHONRÓL a www.duplakukache.hu weboldalon a MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET alcím alatt. A fizetés menetéről www.duplakukache.hu weboldalon  tájékozódhat.                   

2/ Fogási napló leadása

A 2015. évi fogási naplót az engedélyes legkésőbb 2016. február 28-ig köteles leadni annál az egyesületnél ahol azt kiváltotta vagy ahol a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik.

A fogási naplót az engedélyezett köteles összesíteni a 3. oldalon a horgászattal eltöltött napok száma és a 48. oldal a fogott hal mennyiség összesítő táblázaton. Amennyiben a horgász fogási naplóját nem összesíti szabályosan, vagy késve adja le az új állami horgászjegyért 4000.- Ft-ot köteles fizetni. 70 év feletti nyugdíjasok esetében ez 2000.- Ft-ot jelent.

Aki Egyesületünknél szándékozik tagsági viszonyát meghosszabbítani az fogási naplóját személyesen a Kispesti Horgászengedély Centrumban, a Dömsödi Horgásztanyán adhatja le, vagy postán az Egyesület postacímére küldheti el. A postán elküldött fogási naplót szíveskedjen lehetőleg ajánlva feladni és az igazoló szelvényt a tagsági viszony megújításakor magával hozni.

Posta cím:      

MÁVAG Horgász Egyesület 1476 Budapest Pf. 77

3/  Tagság megújítása            

A SZÁK program bevezetése óta, mint már mindenki tapasztalhatta megszigorodott az Állami horgászjegyek kiadása. Arra sincs lehetőség, hogy valakinek több érvényes állami horgászjegye legyen, vagy hogy eltiltása esetén az állami jegye bevonása után egy másik egyesületben új engedélyt válthasson.

Ezen intézkedések miatt az engedélyek kiállításának ideje megnőtt. Ezért kérjük minden tagtársunk türelmét a kiállítás alkalmával.

 

A tagsági viszony megújítására két lehetőség áll rendelkezésre:

1. A fentiekben említett kispesti Horgászengedély Centrumban hétfőtől péntekig, 9-16 óráig szombaton 8-12 óráig lehetőség szerint azonnal. A 16-17 óra között leadott igazolványokat másnap lehet átvenni. (készpénz, bankkártyás befizetés, csekkmásolat, átutalás másolat ellenében).

 2. A Dömsödi Horgásztanyán a már fentebb leírtak szerint. (készpénz, csekk másolat, átutalás másolat ellenében). Családon belül egy csekkre is összevonhatók a befizetések, de a feladóvevényen kérjük a személyenkénti részletezés feltüntetését.

 

FONTOS! Kérjük az Egyesület tagjait, hogy az új engedélyek átvételét követően legalább egy alkalommal szíveskedjenek az azokban foglaltakat áttanulmányozni, hogy az ellenőrzések során a halőrök ne találjanak szabálytalanságot a hiányos tájékozottság miatt, mert ezzel elejét lehet venni a különböző vitáknak. Minden évben jelentős változások kerülnek bevezetésre, amit figyelembe kell venni, különben szabálysértést követ el a horgász.

 2016. évben a Szövetség nem emel árakat, csak a fogható ponty mennyiségét csökkentette 80 kg-ról 50 kg-ra. Az állami jegyeket a MOHOSZ forgalmazza és annak ára 2.200.- forintra emelkedik + a fogási napló 200.- Ft.

 

Engedély fajtája

Állami  horgász jegy

Szövetségi tags. bélyeg

Kedvezményes területi jegy

Fogási napló

Tagdíj

Összesen

Felnőtt éves területi engedély

2.200.-

2.000.-

23.000.-

200.-

3.500.-

30.900.-

Házastársi éves területi engedély

 2.200.- 

 2.000.- 

 23.000.- 

200.- 

2.500.-

29.900.-

Felnőtt éves területi. engedély 70 év feletti

0

2.000.- 

 23.000.-

200.-

 2.500.-

27.700.- 

Felnőtt éves területi engedély kettős tag részére

0

2.000.-

23.000.- 

 0

 3.500.- 

 28.500.-

Ifjúsági területi. engedély egyesületi tagoknak

2.000.-

250.-

5.000.-

200.-

2.500.-

9.950.-

Részleges gyermek területi engedély MOHOSZ

0

0

1.000.-

 200.- 

0

 1.200.- 

Ráckevei Duna-ági gyermek területi engedély

 0

 0

 500.-

200.- 

0

700.-

             Horgászigazolvány ára : 530,- Ft                               Gyermek igazolvány tok: 265.-

4/ Állami horgászjegy váltás feltételei:

1.      Csak az kaphat, aki horgászvizsgát tett, horgász egyesületi tag, horgászattal kapcsolatos érvényes elmarasztaló határozat nincs ellene, a SZÁK program engedélyezi az engedély meghosszabbítását.

2.      Aki állami horgászjegyét elhagyta, megsemmisült, a Pestmegyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztályán személyesen igényelhet újat. Cím: 2100 Gödöllő Kotlán S.u.6. Telefon: 06-28-512-440

5/ Tanyahasználati hozzájárulás:

 Egyesületi, pártoló tagok valamint családtagok részére

Felnőtt: első éjszaka  1.800,- Ft  
minden további éjszaka:    1.500,- Ft  
Gyermek:(6-14 év között) első éjszaka:       900,- Ft
minden további éjszaka:       800,- Ft

                    

 Egyesületi tagok vendégei részére:                                                                                                                                           

          

Felnőtt, első éjszaka:        2.500,- Ft.        
 minden további éjszaka:          2.100,- Ft.   
Gyermek: (6-14 év között) első éjszaka:        1.500,- Ft.  
minden további éjszaka:       1.200,- Ft.

 TANYA KEDVEZMÉNYES igénybevételi lehetősége: Hétfő 800–tól péntek 1200–ig történő igénybevétel esetén a fenti hozzájárulási összegből 20 % kedvezményt adunk.

 TANYA igénybevételével kapcsolatos felvilágosítás: Mészáros Mária gondnoknál a 06-30-421-9087 telefonszámon.

Szobafoglalás csak akkor lép érvénybe, ha az igénybe venni kívánt időszak hozzájárulási összegének legalább a felével előre lefoglalják a szobát. Más esetekben mindig az érkezési sorrend a meghatározó.

 Ezúton szeretnénk megköszönni azon tagjaink szívességét, akik részünkre utaltatták át az SZJA 1 %- át.

2014. évben az Egyesületnek az SZJA 1%-ból 88.180.- Ft bevétele volt.                     

Kérjük Önöket, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2015. évi SZJA 1 %- át is Egyesületünk javára ajánlják fel az alábbi adószám megjelölésével:

 

                                   Egyesületünk adószáma:     19623867-1-13

 

Az Egyesület 2016. évi rendezvényei:

MEGHÍVÓ a 2016. március 29.-e 16.00 órakor megtartásra kerülő Egyesületi éves soros közgyűlésére.

                                   KÜLÖN MEGHÍVÓT NEM KÜLDÜNK KI !!!!

 

Helye: 1089 Budapest Vajda Péter utca 12 GANZ HOLDING tanácstermében.

Napirendi pontok: - a vezetőség beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról előadó. elnök.

                               - a 2015. évi zárszámadás alakulása előadó gazdasági vezető.

                               - a 2016. évi pénzügyi terv előadó gazdasági vezető.

                               - egyebek, a Szövetség munkájának eredménye, tervek és elképzelések 2016-ra, a

                                 tagok észrevételei az egyesület életével kapcsolatban, javaslatok.

Amennyiben az összehívott Közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirendi pontokkal a közgyűlés 16.30 órakor ismét megrendezésre kerül és a jelenlévők szavazata dönt.

           Egyesületi Horgászverseny időpontja 2015. április 30.-a. A nevezés és a megrendezés az előző éveknek megfelelően kerül lebonyolításra.

 

            Egyesület bankszámla száma: MÁVAG Horgász Egyesület OTP Bank Nyrt.

11708001-22210551-00000000

 

 A kispesti piac főépületében lévő Dupla kukac horgászboltban Tagjaink egész évben 10 % kedvezményt kapnak horgásztermékek vásárlása esetén.

 

Egyesület elérhetőségi lehetőségei:   Email cím: mavaghe@citromail.hu 

                                                           Elnök:        Glück Gábor            mobil: 06-30-977-7937

                                                           Gondnok:  Mészáros Mária mobil: 06-30-421-9087

Egyesületünkről folyamatos információk találhatók a: www.rdhsz.hu és a www.mavaghe.hu  weboldalakon

 Javaslataikat, észrevételeiket megtehetik személyesen, illetve levélben, vagy e-mail-ben.

 

 Kérünk minden egyesületi tagot, hogy aki rendelkezik E-MAIL címmel szíveskedjen engedély hosszabbítás alkalmával személyesen, levélben, vagy e-mail-ben, megadni, mert így a gyors, vagy soron kívüli értesítés lehetősége biztosítható.

 

Tervezzük, hogy a papír alapú értesítők kiküldését beszüntetjük költségcsökkentés céljából és minden tájékoztatást e-mail-ben küldünk ki. A tájékoztató már most is elérhető egy, más fontos információkkal az egyesület honlapján www.mavaghe.hu A tervezett időpont 2017. év

 

      Dömsöd, 2015. december. 23.

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és halfogásban gazdag Boldog Új Évet Kíván az

Egyesület Vezetősége.